DOTACJE

 

Projekt

“Zwiększenie rozpoznawalności produktów firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego
firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:

84 870,00 zł

Wartość dofinansowania wynosi

58 650,00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem
oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane efekty:

  • zdefiniowanie problemów wzorniczych
  • określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów
  • wskazanie możliwości rozwiązania problemów
  • wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
  • wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
  • wprowadzenie nowego produktu: tuby, które będą przyjazne dla środowiska
  • wprowadzenie nowego produktu: przyjaznych dla środowiska nakrętek
  • eksport produktów na rynki Europy Zachodniej.

Would you like
to know more?

Please contact us and see how to create modern packaging for various needs.
If you are as enthusiastic about your product as we are for laminate tubes,
we are sure that we will soon create a perfect and functional packaging together!