DOTACJE

 

Projekt

“Zwiększenie rozpoznawalności produktów firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego
firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:

84 870,00 zł

Wartość dofinansowania wynosi

58 650,00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem
oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane efekty:

  • zdefiniowanie problemów wzorniczych
  • określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów
  • wskazanie możliwości rozwiązania problemów
  • wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
  • wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
  • wprowadzenie nowego produktu: tuby, które będą przyjazne dla środowiska
  • wprowadzenie nowego produktu: przyjaznych dla środowiska nakrętek
  • eksport produktów na rynki Europy Zachodniej.

Abbiamo suscitato il tuo
interesse?

Allora contattaci e scopri come creare gli imballaggi moderni per soddisfare le esigenze mutevoli.
Se sei entusiasta del tuo prodotto come lo siamo noi dei nostri tubi in laminato, siamo sicuri
che presto creeremo insieme un imballaggio perfetto e funzionale!