DOTACJE

 

Projekt

« Zwiększenie rozpoznawalności produktów firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego
firmy Elpes poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego »

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:

84 870,00 zł

Wartość dofinansowania wynosi

58 650,00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem
oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane efekty:

  • zdefiniowanie problemów wzorniczych
  • określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów
  • wskazanie możliwości rozwiązania problemów
  • wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
  • wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
  • wprowadzenie nowego produktu: tuby, które będą przyjazne dla środowiska
  • wprowadzenie nowego produktu: przyjaznych dla środowiska nakrętek
  • eksport produktów na rynki Europy Zachodniej.

Avons-nous éveillé
votre intérêt ?

Alors contactez-nous et découvrez comment nous pouvons créer des emballages modernes pour répondre à l’évolution de vos besoins.
Si vous êtes aussi enthousiaste à l’égard de votre produit que nous le sommes à l’égard des tubes laminés, nous sommes sûrs que nous réaliserons bientôt ensemble un emballage idéal et fonctionnel !