DOTACJE

 

Projekt

“Przygotowanie do internacjonalizacji firmy ELPES Sp. z o.o. na rynki zagraniczne”

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rynkach zagranicznych w obszarze oferty produktowej firmy (produkcja Tub laminatowych), zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki ELPES na rynkach międzynarodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi:

374 239,00 zł

Wartość dofinansowania:

247 220,00 zł

Dodatkowo, dzięki internacjnonalizacji firma osiągnie przychody z eksportu na nowych produktów na rynkach zagranicznych tj. Niemiec, Francji i Włoch, wykreuje wizerunek firmy jako solidny partner biznesowy oferujący nowoczesne opakowania przemysłowe. Założenia internacjonalizacji firmy są spójne z planami strategicznymi firmy, której celem jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, nawiązywanie współpracy biznesowej z klientami z rynków zagranicznych i oferowaniu wysokiej jakości produktów.

Would you like
to know more?

Please contact us and see how to create modern packaging for various needs.
If you are as enthusiastic about your product as we are for laminate tubes,
we are sure that we will soon create a perfect and functional packaging together!