DOTACJE

 

Projekt

„Przygotowanie do internacjonalizacji firmy ELPES Sp. z o.o. na rynki zagraniczne”

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rynkach zagranicznych w obszarze oferty produktowej firmy (produkcja Tub laminatowych), zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki ELPES na rynkach międzynarodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi:

374 239,00 zł

Wartość dofinansowania:

247 220,00 zł

Dodatkowo, dzięki internacjnonalizacji firma osiągnie przychody z eksportu na nowych produktów na rynkach zagranicznych tj. Niemiec, Francji i Włoch, wykreuje wizerunek firmy jako solidny partner biznesowy oferujący nowoczesne opakowania przemysłowe. Założenia internacjonalizacji firmy są spójne z planami strategicznymi firmy, której celem jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, nawiązywanie współpracy biznesowej z klientami z rynków zagranicznych i oferowaniu wysokiej jakości produktów.

Czy wzbudziliśmy Twoje
zainteresowanie?

W takim razie skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak stworzyć
nowoczesne opakowanie dla zmieniających się potrzeb.