DOTACJE

 

Projekt

„Przygotowanie do internacjonalizacji firmy ELPES Sp. z o.o. na rynki zagraniczne“

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na rynkach zagranicznych w obszarze oferty produktowej firmy (produkcja Tub laminatowych), zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki ELPES na rynkach międzynarodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi:

374 239,00 zł

Wartość dofinansowania:

247 220,00 zł

Dodatkowo, dzięki internacjnonalizacji firma osiągnie przychody z eksportu na nowych produktów na rynkach zagranicznych tj. Niemiec, Francji i Włoch, wykreuje wizerunek firmy jako solidny partner biznesowy oferujący nowoczesne opakowania przemysłowe. Założenia internacjonalizacji firmy są spójne z planami strategicznymi firmy, której celem jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, nawiązywanie współpracy biznesowej z klientami z rynków zagranicznych i oferowaniu wysokiej jakości produktów.

Haben wir Ihr Interesse
geweckt?

Dann kontaktieren Sie uns bitte und überzeugen Sie sich,
wie man moderne Verpackungen gemäß den sich ändernden Anforderungen entwickelt.

Wenn Sie von Ihrem Produkt genauso begeistert sind wie wir von Laminattuben,
werden wir bestimmt gemeinsam in kurzer Zeit eine ideale, funktionelle Verpackung erschaffen!