Sovvenzioni

Projekt

“Innowacyjna tuba laminatowa
– ekologiczny produkt przyszłości
na rynku opakowań” (numer projektu
PPOIR.03.02.01-06-0037/15)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego inteligentny rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 wsparcie wdrożeń Wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 badania na rynek.

Całkowita wartość
Projektu wynosi:

26 134 000,00 zł

Wartość dofinansowania stanowi
70% kosztów kwalifikowanych:

18 293 800,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych tub laminatowych.

Projekt jest realizowany na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie i stanowi inwestycję typu greenfield, obejmującą 3 zasadnicze elementy – budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego, zakup innowacyjnych linii technologicznych do produkcji i zadruku tub oraz zakup i wdrożenie wysokiej klasy systemu informatycznego wspierającego sprawne zarządzanie produkcją i działalnością firmy.

Abbiamo suscitato il tuo
interesse?

Allora contattaci e scopri come creare gli imballaggi moderni per soddisfare le esigenze mutevoli.
Se sei entusiasta del tuo prodotto come lo siamo noi dei nostri tubi in laminato, siamo sicuri
che presto creeremo insieme un imballaggio perfetto e funzionale!